C l a r a B r i n k g r e v e

tekeningen | etsen | boeken | tentoonstellingen

Het openingswoord bij een van haar tentoonstellingen geeft een goed beeld van haar werk.

“In het depot van het Amsterdam Museum bevinden zich een aantal onaanzienlijke stapeltjes babygoed met het etiket ‘vondelingenpakketten’: de kleertjes die Amsterdamse vondelingen aan hadden toen zij gevonden werden. Voor historica en kunstenares Clara Brinkgreve vormden ze de inspiratie voor een serie etsen.

Verschillende technieken, verschillende ambachten. Hier voegt zich Clara’s achtergrond als historica bij de visuele verbeelding die haar eigen is. Historische voorwerpen en documenten vertellen een verhaal en roepen beelden op – in dit geval de beelden van de koude stenen waarop een baby’tje werd gevonden, een plakkaat met een tekst uit het Wetboek van Strafrecht over Verlating van hulpbehoevenden, een bundeltje kleertjes, een stukje stof, een mutsje, een ‘minnenregister’ .

Bij Clara Brinkgreve krijgt de historische verbeelding een indringende visuele vorm: hier wordt een verhaal verteld dat zich niet makkelijk meer laat vergeten – de kilte van de stenen, het haveloze bundeltje kleren – het etst zich in het geheugen.”